ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

Style is primarily a matter of instinct.